Glass er et ypperlig materiale for å oppnå god støyreduksjon og skjerme mot uønsket støy fra for eksempel veier, jernbane, flytrafikk eller andre støykilder.

Vårt glass er det ideelle valget i tilfeller hvor man har behov for støyreduksjon. Normalt brukes et laminert glass som gir akustisk glass med høy kvalitet ved å bruke en spesiell PVB (polyvinyl butyral) folie i lamineringen. Dette gir et glass med god støyreduksjon.

På generelt grunnlag gir forskjellig tykkelse av glass i en rute, bedre støyreduksjon og også hvor man har forskjellig/større avstand mellom glassene.

Reduksjon måles i Decibel (Db) og maksimal reduksjon av «generell» støy(Rw) en kan forvente er ca 50 Db. For trafikkstøy (Rw+ctr) er det maksimale en reduksjon på ca 43 Db.

Sørvindu bruker de glass og vinduer som tilsammen gir den effekten prosjektet krever. Altså ikke bare glasset men også profilen gir viktig input til reduksjonen. Be om dokumentasjon på at tilbydd løsning dersom dette er viktig for deg!