Sørvindu åpner fabrikk! 24. oktober 2015

Våren/høsten 2012 åpner Sørvindu sin egen dør og vindusfabrikk 100 % eiet av oss. Den er lokalisert i Kaunas/Litauen og vi har store forventninger til at den skal gi oss det kvalitetsmessige løftet vi ønsker på våre leveranser. Denne satsningen understreker det faktum at vi kommer til å være i det norske dør og vindusmarkedet inn i fremtiden. Denne satsningen skal gi deg som kunde er trygghet på kort og lang sikt. Fabrikken vil bli bemannet med høyt kvalifisert personell med absolutte krav til kvalitet og presisjon.