ClassicCubicFerro

 

MED STOR SANNSYNLIGHET MARKEDETS PENESTE OG «SLANKESTE» ALUMINIUMSVINDU, SOM TILFREDSTILLER ALLE KRAVENE TIL ET MODERNE VINDU!

Teknisk informasjon:

Profil karmdybde:

Classic: 99 mm

Cubic: 76 mm

Ferro: 76 mm

Profil høyde åpne vindu : 78 mm

Profil høyde fastkarm vindu: 33-38 mm

Max. glasstykkelse: 52 mm

Farge stdr. profil: Valgfritt RAL

Farge pakninger: Sort

Spor til foringer: Kan levere med foringsspor klips

Betjening: Espagnolett

Barnesikring: Tilleggs utstyr.

Produkt ytelser:

Slagregntetthet: min. 600 Pa

​Vindlast: min. 1200 Pa

Luftstrøm: min. 600 Pa

Vinduet skal vedlikeholdes og brukes på en slik måte at det oppfyller sin hensikt; lang levetid med lave vedlikeholdskostnader og sikker bruk for å unngå personskader.

Glass er underlagt egne retningslinjer for bruk og evnt reklamasjoner,  og kan leses mer om i » Kundeservice»

Alle henvendelser vedr. generell bruk og vedlikehold av produktet herunder full FDV skal rettes til: post@sorvindu.no eller  på våre hjemmesider

FDV:

Sikker bruk: Vinduet kan utstyres med barnesikring som trer i kraft når vinduet åpnes. Farefri vask utføres ved å svinge vinduet inn i rommet.

Praktisk bruk: Vinduet er utstyrt med hovedlufting (kipp) på ca 12-14 cm i topp.

Renhold: Vinduprofilen vaskes med Ph nøytralt såpevann, gjerne sammen med rutevasken.

Teknisk vedlikehold: Beslagene skal gjennomgå periodisk vedlikehold og spesielt viktig dersom de  står montert i et utsatt miljø. Beslaget skal da vaskes med PH nøytralt såpevann og smøres med syrefritt fett i bevegelige deler.

Profilen er utstyrt med dreneringshull som sikrer drenering av kondensvann mv ut gjennom karmen. Det er viktig at de holdes rene og fri for blokkeringer, slik at vanninntrenging ikke skjer inn i boligen.

UTLEVERES PÅ FORESPØRSEL.