Sikkerhetsglass er ikke påbudt i Norge i dag med unntak av bygg som søkes godkjenning av Kommunen etter 1 juli 2015  (overgangsperiode fra 1 januar 2015-31 juni) og da med glass lavere enn brystningshøyde 80 cm fra gulv samt i dører og sidefelt. For publikumsbygg gjelder andre (strengere) regler.

Dette er omtalt i TEK 10 § 12-20 og kan studeres nærmere der.

Generelt om sikkerhetsglass:

Fra sikkerhetsglass til brannvernglass, det er mange måter å bruke glass til å beskytte brukerne av en bygning på. Samtidig som det kan brukes til å skape kreative og spennende design.

Glass er sterkere enn man kan tro, spesielt litt tykkere glass. Til tross for dette finnes det situasjoner der det er risiko for at glasset kan forårsake skader, eksempelvis når mennesker støter mot det, eller i form av nedfall ved brekkasje i f.eks. glasstak. Med sikkerhetsglass kan du trygt skape interiør med fri gjennomsikt og rikelig med dagslys, selv på utsatte steder. Sikkerhetsglass er herdede og/eller laminerte glass i ulike kombinasjoner for fasader, tak, gulv, dører, entrepartier, trapp- og balkongrekkverk, uteplasser, baldakiner, mellomvegger, speilvegger, dusjkabinett, innredninger til bad og kjøkken m.m.

Med sikkerhetsglass kan du fortsatt få inn masse dagslys samtidig som det er komfortabelt og trygt inne.

Sørvindu bruker primært laminerte glass, som også har den fordelen av de beskytter mot Uv stråler, som gulner møbler og gulv.