Den unike dobbeltvirkende funksjonen til belegget på det selvrensende glasset, bruker naturens egne krefter til å rense glasset for organisk smuss. Det gir deg fordelen av både mindre vindusvasking og klarere utsikt!

Et usynlig belegg på det selvrensende glasset bruker luftfuktigheten og de ultrafiolette strålene i dagslyset til å danne et aktivt sjikt. Etter noen dager er glasset aktivert og organiske smussparkikler som fester seg på overflaten, løses opp og brytes ned. Det som blir igjen av skitt og smuss, skylles vekk av regn eller du kan hjelpe til med hageslangen.

Sørvindu gjør oppmerksom på at slike glass krever stor grad av sollys og regnvann for å være effektive. Store takutstikk som hindrer regnvann er ikke gunstig.

«Rent» er også en subjektiv vurdering og en forventning, og Sørvindu ønsker ikke å «hause opp» effekten av slike glass. Noen av våre kunder er veldig fornøyde og andre middels fornøyde.

Tenk igjennom om dette er riktig glass for ditt prosjekt!