Leveringspresisjon!

UAB Sorvindu har siden oppstarten i 2012 levert på tiden. Det er en av våre kvalitets pilarer og et resultat av en grundig nedfelt strategi før fabrikken ble åpnet.

Våre prestasjoner er et resultat av vår produksjonsfilosofi som er hentet fra bilindustrien; «Lean Production» eller » The Toyota Way»

Lean er en kompromissløs filosofi når det gjelder kundeservice, produktivitetsforbedringer og fokus på kontinuerlige forbedringer hvor alle deltar.

UAB Sorvindu er blant de få selskaper i hele Baltikum som arbeider etter denne filosofien og det merker du som kunde, da våre prestasjoner på presisjon og kvalitet direkte kan tilbakeføres til vår lojalitet til Lean og dens prinsipper.

Faktisk så har målinger vist at vi i gjennomsnitt siden oppstarten  prestert over 100 % leveringspresisjon over året, totalt sett.

Det betyr at noen av våre kunder faktisk har fått sine dører og vinduer FØR tiden, da vi også inkluderer det i våre målinger. Som regel setter de veldig pris på det……

Vi oppdaterer på våre hjemmesider pr 2 mnd. våre resultater, gode eller dårlige- ekstra trygghet for deg som kunde.

Sørvindu – et varig valg!