KVALITET!

Testkabinett som tester produkter på ekstremt slagregn og luft tetthet.

Sørvindu er alene om denne investeringen blant vindusprodusentene i Baltikum.

I Norge er det bare et fåtall av de norske vindusprodusentene som har et slikt kabinett inkl Sintef Byggforsk.

Fordelen er at vi kan teste i egen fabrikk prestasjoner til våre egne produkter så ofte vi måtte ønske.  Normalt blir dette kun gjort en gang, og da ved første gangs sertifisering/godkjenning da det er en kostbar prosess.

Sørvindu tester alle nye produkter og eventuelt forbedrer de, før de blir lansert på det norske markedet.

Denne investeringen har vist seg å være viktig og riktig for oss og gir deg som kunde maksimal trygghet.

Ut over det er vi selvsagt ISO 9001 sertifisert.

Sørvindu- et varig valg!

Sorvindu-098