Dette er vårt mestselgende innadslående vindu, da det har et potensielt meget lavt varmetap til en meget fornuftig pris.

Brukes til passivhus prosjekter i kombinasjon med 48 mm glass.

P.g.a prisen brukes det også til normale prosjekter med 2 lag glass.

Vinduet har 3 tettepakninger og mulighet for frest spor til vannbord 15 grader u/vinduet.

Spor til foringer, 10×10 mm er standard og kan også leveres som 13×10 mm til gipsforinger.

Vinduet leveres som standard med synlige hengsler, men kan også mot pristillegg leveres med skjulte hengsler.

Barnesikring (beslagsperre)  kan også leveres på forespørsel.

Vinduet kan leveres i flere varianter også i kombinasjon med fastkarm.

Basis lovkrav:

  • Summen av fri bredde + høyde på åpningen må være større enn 150 cm
  • Fri åpning skal også være min. 50 cm bred og 60 cm høy.

Minimum bredde x høyde: 69 cm x 119 cm

Minimum høyde x bredde: 79 cm x 109 cm

Vinduet skal vedlikeholdes og brukes på en slik måte at det oppfyller sin hensikt; lang levetid med lave vedlikeholdskostnader og sikker bruk for å unngå personskader.

Glass er underlagt egne retningslinjer for bruk og evnt reklamasjoner,  og kan leses mer om i » Kundeservice»

Alle henvendelser vedr. generell bruk og vedlikehold av produktet herunder full FDV skal rettes til: post@sorvindu.no

FDV:

Sikker bruk: Vinduet kan utstyres med barnesikring som trer i kraft når vinduet åpnes. Et sperrebeslag må løftes av for å kunne videre betjene vinduet. Farefri vask utføres ved å svinge vinduet inn i rommet.

Praktisk bruk: Vinduet er utstyrt med micro lufting som sikrer en låst lufte posisjon på ca 1 cm i tilegg til en hovedlufting (kipp) på ca 12-14 cm i topp.

Renhold: Vinduprofilen vaskes med Ph nøytralt såpevann, gjerne sammen med rutevasken. Gjenstridige flekker/rennemerker fjernes ved spesial rensekrem som kan fås kjøpt på forespørsel til Sørvindu AS.

Teknisk vedlikehold: Beslagene skal gjennomgå periodisk vedlikehold og spesielt viktig dersom de  står montert i et utsatt miljø. Beslaget skal da vaskes med PH nøytralt såpevann og smøres med syrefritt fett i bevegelige deler.

Profilen er utstyrt med dreneringshull som sikrer drenering av kondensvann mv ut gjennom karmen. Det er viktig at de holdes rene og fri for blokkeringer, slik at vanninntrenging ikke skjer inn i boligen.

Teknisk informasjon:

Profil karmdybde: 82,5 mm

Profil høyde: 132 mm

Max. glasstykkelse: 54 mm

Farge stdr. profil: RAL 9016

Farge pakninger: Sort

Spor til foringer: Standard 10×10 mm

Betjening: Espagnolett Siegenia Auibi -hvit alu. vrider.

Barnesikring: Tilleggs utstyr.

 

Produkt ytelser:

Slagregntetthet: min. 600 Pa

Vindlast: min. 1200 Pa

Luftstrøm: min. 600 Pa

U verdi vindu dim: 123×148 cm – Ug 0.4 W/m2k: 0.67 W/m2k