Sammenlikning vår dør og tradisjonell PVC foldedør:

Ytelser/kvaliteter: Sørvindu PVC FD  PVC FD
 

Teknisk:

Max dørblad bredde: 100-105 cm 75-85 cm
Max dørblad vekt: 100 kg 50-70 kg
Max dør høyde: 240 cm 240 cm
Max dør bredde: 400 cm 400 cm
 

Design:

Hengsler: Butte/runde «Flagghengsle»
Føringsskinner for dørblader: Skjult i karm Synlig
 

Fleksibilitet:

Antall åpnekonfigurasjoner: 19 13
 

Bruker kvaliteter:

Lav terskel for nedfelling: 30 millimeter/Ja Ikke tilgjengelig
Høy terskel for nedfelling: 65 millimeter/Ja ca. 100 millimeter/Ja*
Utadslående dør: Ja Ja/Nei
* kun for utadslående dører

 

 

 

 

Døren skal vedlikeholdes og brukes på en slik måte at det oppfyller sin hensikt; lang levetid med lave vedlikeholdskostnader og sikker bruk for å unngå personskader.

Glass er underlagt egne retningslinjer for bruk og evnt reklamasjoner,  og kan leses mer om i » Kundeservice» Alle henvendelser vedr. generell bruk og vedlikehold av produktet herunder full FDV skal rettes til: post@sorvindu.no

Praktisk bruk:  Døren SKAL åpnes og lukkes «et og et» dørblad. Det må ikke under noen omstendigheter forsøkes  på å åpne alle dørblader samtidig og deretter trekke/skyve alle dørbladene fra den ene enden.

Renhold: Dørprofilen vaskes med Ph nøytralt såpevann, gjerne sammen med rutevasken. Gjenstridige flekker/rennemerker fjernes ved spesial rensekrem som kan fås kjøpt på forespørsel til Sørvindu AS.

Teknisk vedlikehold: Beslag og låser skal gjennomgå periodisk vedlikehold og spesielt viktig dersom de  står montert i et utsatt miljø. Beslaget  og låser skal da vaskes med PH nøytralt såpevann og smøres med syrefritt fett i alle bevegelige deler. Sjekk for løse skruer og etterstram med manuelle verktøy.

Bruk silikonstift på pakninger før kald årstid inntreffer for å bevare pakningenes smidighet.

Teknisk informasjon:

Profil karmdybde v/ 65 mm terskel: 82 mm

Terskeldybde v/30 mm terskel: 98 mm

Profil høyde: 135 mm

Max. glasstykkelse: 42 mm

Farge stdr. profil: RAL 9003

Farge pakninger: Sort

Spor til foringer: Nei

Betjening/lås: Espagnolett med 3 punkt lås og hvit eller sort vrider. På noen modeller er det kun betjening/lås fra innvendig side

Magneter til å holde dørblader sammen: Ekstra mot tillegg.

Produkt ytelser:

Slagregntetthet: max. 450 Pa ved bruk av 65 mm terskel

Vindlast: max. 600 Pa

Luftstrøm: max. 600 Pa ved bruk av 65 mm terskel

U verdi dør dim: 299×219 cm – Ug 0.4 W/m2k:   0.80 W/m2k