UAB Sorvindu er et resultat av en visjon om å gjøre følgende slagord til en praktisk realitet: «Growing by Excellence»!

Høsten 2012, etter 9 mnd med planlegging,  var UAB Sorvindu  «på lufta» og de første leveranser kunne påbegynnes.

Vi har de første 2,5 årene produsert mer enn 16 000 PVC dører og vinduer.

Fabrikken har hele veien jobbet kompromissløst med vår ledelsesfilosofi som er adoptert fra bilindustrien- nemlig «Lean Production».

I praksis betyr det at vi som ansatte må gjøre ting på en måte som «pleaser» deg som kunde i alle ledd og parallelt arbeider kontinuerlig med produktivitets & kvalitetsfremmende tiltak i hele verdikjeden.

Nå ser vi med tilfredshet i bakspeilet at vi har hatt en sunn vekst siden oppstarten uten nevneverdige problemer med et meget høyt fokus på forbedringsarbeider. Alt for å fremstå som den leverandøren.

Dette er etter våre begreper «Growing by Excellence»…

Til tross for at vi er tilfredse med hvordan vi har håndtert de første årene, er det først nå og de neste 5-6 årene hvor vi skal befeste vår posisjon som en av de ledende  innen produkson og salg av vedlikeholdsvennlige dør & vindusprodukter.

Med det sagt, så ønsker vi aldri å «vokse ut» av vår evne til mental og praktisk fleksibilitet og derfor er det helt andre mål enn vekst som står høyest på vår «Lean tavle» i fabrkken. På vår tavle er det «fornøyde kunder» som er viktigst!

Lykkes vi der, så blir det kanskje en velfortjent vekst ?

Vi tror på bakgrunn av alt dette at  du  derfor er vår neste fornøyde kunde ?

Med hilsen fra Litauen.

Ausvdyas Grazinys

Fabrikksjef UAB Sorvindu