Dette er en meget bra heve senk skyvedør til rehabilitering og ny-bygg/hytter, blant de ypperste i markedet med stor fleksibilitet- bare se her:

  • Meget lav U verdi kan oppnås. 1.2 W/m2k på hele konstruksjonen med bruk av 3 lag glass.
  • Store løsninger med inntil 300 kg åpnefelt er mulig!
  • Stort utvalg i terskel løsninger
  • Fantastisk «slide opplevelse»
  • Sammenkobling med andre systemer
  • Fritt hjørne
  • Pocket løsning( dørblader går inn i veggen og etterlater full åpning)
  • Multirail versjon med flere bevegelige dørblader

FDV:

Døren skal vedlikeholdes og brukes på en slik måte at det oppfyller sin hensikt; lang levetid med lave vedlikeholdskostnader og sikker bruk for å unngå personskader.

Glass er underlagt egne retningslinjer for bruk og evnt reklamasjoner,  og kan leses mer om i » Kundeservice» Alle henvendelser vedr. generell bruk og vedlikehold av produktet herunder full FDV skal rettes til: post@sorvindu.no

Praktisk bruk:  Døren skal åpnes og lukkes forsiktig. Påse mulig klemfare.

Renhold: Dørprofilen vaskes med Ph nøytralt såpevann, gjerne sammen med rutevasken.

Teknisk vedlikehold: Beslag og låser skal gjennomgå periodisk vedlikehold og spesielt viktig dersom de  står montert i et utsatt miljø. Beslaget  og låser skal da vaskes med PH nøytralt såpevann og smøres med syrefritt fett i alle bevegelige deler. Sjekk for løse skruer og etterstram med manuelle verktøy.

Bruk silikonstift på pakninger før kald årstid inntreffer for å bevare pakningenes smidighet.

Profilen er utstyrt med dreneringshull som sikrer drenering av kondensvann mv ut gjennom karmen. Det er viktig at de holdes rene og fri for blokkeringer, slik at vanninntrenging ikke skjer inn i boligen.

Teknisk informasjon:

Profil karmdybde : 130 mm ( 210 mm 3 rail)

Profil/terskel høyde:  20-50 mm

Max glasstykkelse: 43 mm

Max dørhøyde: 2700 mm

Max skyvefelt vekt: 300 kg

Max fastfelt vekt: 500 kg

Farge stdr. profil: Valgfritt RAL og utvalgte anodiserte farger.

Farge pakninger: Sort

Spor til foringer: Ikke tilgjengelig

Betjening: Silver alu. vrider

Produkt ytelser:

Slagregntetthet: max. 750 Pa

Vindlast: max. 1600 Pa

Lufttetthet: max. 600 Pa