Dette er en MEGET bra foldedør, blant de ypperste i markedet- bare se her:

  • Meget lav U verdi kan oppnås < 1.0 W/m2k på hele konstruksjonen med bruk av 3 lag glass.
  • Meget slanke profiler
  • Mulighet for meget enkel  sideveis justering (kan utføres av kunde)- unikt system som kun veldig produsenter har.
  • Utviklet så sent som i 2014 av «high end» produsent, Reynaers
  • Stort utvalg i terskel løsninger for utvendig og innvendig bruk
  • Fantastisk «slide opplevelse»
  • FORNUFTIGE PRISER!

 

FDV:

Døren skal vedlikeholdes og brukes på en slik måte at det oppfyller sin hensikt; lang levetid med lave vedlikeholdskostnader og sikker bruk for å unngå personskader.

Glass er underlagt egne retningslinjer for bruk og evnt reklamasjoner,  og kan leses mer om i » Kundeservice» Alle henvendelser vedr. generell bruk og vedlikehold av produktet herunder full FDV skal rettes til: post@sorvindu.no

Praktisk bruk:  Døren SKAL åpnes og lukkes «et og et» dørblad. Det må ikke under noen omstendigheter forsøkes  på å åpne alle dørblader samtidig og deretter trekke/skyve alle dørbladene fra den ene enden.

Renhold: Dørprofilen vaskes med Ph nøytralt såpevann, gjerne sammen med rutevasken. Gjenstridige flekker/rennemerker fjernes ved spesial rensekrem som kan fås kjøpt på forespørsel til Sørvindu AS.

Teknisk vedlikehold: Beslag og låser skal gjennomgå periodisk vedlikehold og spesielt viktig dersom de  står montert i et utsatt miljø. Beslaget  og låser skal da vaskes med PH nøytralt såpevann og smøres med syrefritt fett i alle bevegelige deler. Sjekk for løse skruer og etterstram med manuelle verktøy.

Bruk silikonstift på pakninger før kald årstid inntreffer for å bevare pakningenes smidighet.

Profilen er utstyrt med dreneringshull som sikrer drenering av kondensvann mv ut gjennom karmen. Det er viktig at de holdes rene og fri for blokkeringer, slik at vanninntrenging ikke skjer inn i boligen.

Teknisk informasjon:

Profil karmdybde: 68 mm

Profil/terskel høyde:  0-74 mm *

Max. glasstykkelse: 52 mm

Farge stdr. profil: RAL 9016

Farge pakninger: Sort

Spor til foringer: Ikke tilgjengelig

Betjening: Silver alu. vrider

*Normal terskel for utvendig bruk: 44 mm for nedfelling med 2 pakninger.

Produkt ytelser:

Slagregntetthet: max. 600 Pa *

Vindlast: max. 800 Pa *

Luftstrøm: max. 600 Pa *

U verdi dør dim. 300×209 cm – Ug 0.5 W/m2k: 1.06 W/m2k

 * Ytelser kan variere med hvilken terskel løsninger som velges. Ta kontakt for mere informasjon.