Dette spørsmålet får vi ofte…

«Skal vi velge 3 lag glass, så er vi redde for utvendig kondens og de er tunge å løfte på»

Svaret er ja og ja – begge kommentarene er berettighet, MEN det er også relativt stor forskjell i ytelse på slike glass m.h.t. energi effektivitet.

Dette er sakset fra Pilkington sin glass manual:

«I tabellene kan skillet i U-verdi mellom tolags og
trelagsruter være relativt liten. Da bør du tenke på
at U-verdien i en isolerrute beregnes i hht. standardiserte
parametere for et betydelig mildere klima
enn i Norden.

I praksis forverres U-verdien når temperaturen
synker og vinden øker, fremfor alt i tolagsruter.
I trelagsruter er forverringen marginal og de er
derfor et spesielt bra valg i regioner med kaldt og
vindfullt klima»

Derfor må du som kunde, basert på informasjonen her, ta dine egne valg om hva som er riktig for deg ?

Kanskje er det OK med litt dugg utvendig noen få dager i året og vite at du i kalde perioder har glass som isolerer 30-60% bedre enn 2 lag glass og da spesielt i kald vind ?

For å balansere spørsmålstilingen noe så kan en spørre seg selv om det er noen klimatiske forskjeller i vårt langstrakte land.. Er det noen forskjell vinterstid på Jæren og i Østerdalen ?

Er det forskjell på et vindu som går fra gulv til tak i en stue og hvor personer sitter i sofaen nær og kan oppleve kaldras og trekk i nakken, og et soverom der de aller fleste ikke gjøre noe av at det er litt kaldt- også vinterstid ?

Men husk uansett at glasset og vinduet forøvrig er den absolutt svakeste bygningskomponenten i yttervegg når det gjelder varmetap. Vårt beste vindu er ca 6 x dårligere enn de beste isolerte yttervegger og  at ca 40 % av varmen vi genererer i boligen forsvinner ut gjennom glassene.

MEN dersom det er et ønske om å få i pose og sekk, så kan Sørvindu tilby et anti dugg glass som ivaretar begge hensyn- ingen utvendig dugg og meget varme glass. Glasset er dyrere enn normalt glass, men for noen er det det riktige glasset. 

Les mer om det på denne siden under «Anti dugg»